CRONFA APEL BRYAN DAVIES

 

Home
Donation
Profile
Contact
Digwyddiadau
Forum
Hwyl
English
 
Home

ADREF

Ymunodd Bryan “Yogi” Davies a Chlwb Rygbi’r Bala yn ystod tymor 1985-1986, gwnaeth argraff yn ei dymor cyntaf ble’i gwelwyd yn derbyn y wobr “ Y CHWARAEWR MWYAF ADDAWOL”. Yn ystod y 21 tymor a ddilynodd fe dderbyniodd bob anrhydedd y gallai unigolyn gael gan y clwb megis “ AELOD Y FLWYDDYN”, “CHWARAEWR Y FLWYDDYN” A’R CYFRANIAD MWYAF AT Y CLWB.

Yn y cychwyn, roedd Yogi yn ganolwr nerthol, cryf ei dacl, ond fe gytunodd chware prop pan oedd y Tim Cyntaf yn brin o flaenwr yng nghanol tymor 1987-1988. Cymaint oedd ei awch am y gem yn enwedig yr agwedd gorfforol fel yr arhosodd yn y rheng flaen yn chwarae prop/ bachwr am 19 tymor.

Yn ystod y tymhorau yma, datblygodd i fod yn wrthwynebydd ffyrnig oedd yn hawlio parch ym mhob maes rygbi yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. Roedd Yogi yn rhoi ei oll ym mhob gem ac yn aml roedd ei wyrthwynebwyr yn dioddef o’r herwydd! Roedd ganddo awch anhygoel am y gem ac roedd yn chwarae gyda brwdfrydedd a chalon gan wrthod cymeryd cam yn ôl o’i wirfodd. Roedd yn arwain y “pack”, yn ysgogi ei gyd chwaraewyr ac yn ofalus o chwaraewyr ifanc.

Bu rygbi yn dda iawn wrth Yogi am bron i chwarter canrif, ei agwedd ef oedd beth bynnag a gafodd gan y gem roedd am ei roi yn ôl. Roedd yn rhedeg adran iau y clwb bron ar ben ei hun ac mae’r plant 8,9,10 oed yn ei addoli. Roedd yn torri’r cae, paentio’r pyst a’r stafelloedd newid, hyfforddi’r blaenwyr a tim y merched, dyfarnu gemau’r adran iau, chwilio am noddwyr, annog rhieni ac nid oedd byth yn colli sesiwn ymarfer. Roedd ei ymroddiad yn anhygoel ac roedd yn aelod holl bwysig o’r clwb i bob plentyn ac oedolyn.

Roedd yr hen elyn, amser, yn prysur ddal i fyny a Yogi, ac yn 49 mlwydd oed fe gyhoeddodd yn yr ystafell newid, cyn gem olaf y Tim Cyntaf, tymor 2006-2007 ei fod am wisgo y crys coch a glas am y tro olaf. Fe’i gwnaed yn gapten am y diwrnod ac fe arweiniodd yr hogiau allan i’r frwydr yn llawn balchder.

Yn gynnar iawn yn ystod y gem chwalodd y sgrym cyntaf ond ar ôl i’w gyd chwaraewyr godi roedd Yogi yn dal i orwedd ar lawr, yn methu symud.

Mae’r ychydig eiliadau hynny wedi newid bywyd Yogi, ei wraig Sue a’i plant, Ilan a Teleri am byth. Oherwydd yr anafiadau a ddioddefodd Yogi, y tebygolrwydd yw y bydd Yogi wedi’w barlysu o’i wddf i lawr am weddill ei ddyddiau.

Rydym ni yng Nghlwb Rygbi’r Bala mewn penbleth, sioc a phryder o ganlyniad i ddigwyddiad mor drychinebus, ond mae’n sefyllfa ni yn amherthnasol bellach i’w gymharu a’r sefyllfa erchyll y mae’r teulu ifanc yma yn ei wynebu.

 

Website designed & hosted by
Boyns Information Systems Ltd
  Cysylltwch:
email - mail@bryandavies.org.uk