CRONFA APEL BRYAN DAVIES

 

Home
Donation
Profile
Contact
Digwyddiadau
Forum
Hwyl
English
 
Home

CYFRANIAD

CRONFA APEL BRYAN DAVIES APPEAL FUND

yng nghangen Bala o fanc HSBC BANK

Sort Code: 40-09-01

Rhif Cyfrif: 71234803.

Rydym yn holi os buasai eich clwb yn hoffi gwneud cyfraniad i’r Apel. Gellir gwneud cyfraniadau dros y cownter at eich banc, neu gallwch yrru siec i Drysorydd y Clwb, Mr Rhodri Jones, Brynllech Uchaf, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd. Bydd angen gwneud sieciau yn daladwy i Gronfa Apel Bryan Davies Appeal Fund.

Os oes genych unrhyw gwestiynnau, gallwch gysylltu a Miss Lowri Jones, Gweinyddwr yr Apel, Clwb Rygbi’r Bala c/o Pistyll Gwyn, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd, LL23 7TT, Ffon: 07876 716 947, neu gyda Chaderirydd y Clwb, Mr Tony Parry, Ffon: 01678 520 885.


Website designed & hosted by
Boyns Information Systems Ltd
  Cysylltwch:
email - mail@bryandavies.org.uk