CRONFA APEL BRYAN DAVIES

 

Home
Donation
Profile
Contact
Digwyddiadau
Forum
Hwyl
English
 
Home

DIGWYDDIADAU

(The below links require Adobe Reader to open. To download Adobe Reader for free, click here)

Lansio Crys-T Rygbi gan Ellis ar gyfer Cronfa Apêl

Mae brand dillad hamdden rygbi Ellis wedi cytuno i roi 100% o elw crys-t wedi ei ysbrydoli gan Ray Gravell i Gronfa Apêl Bryan ‘Yogi’ Davies.

Mae’r crys-t yn cynnwys y dyfynnod enwog gan arwr Cymru a’r Llewod ‘Get your first tackle in early, even if it's late’ ac ar gael mewn lliw gwyrdd neu glas tywyll.

Mae’n costio £16.99 ac ar gael YMA

http://www.ellisrugby.com/index.php?cPath=69

Carchar Beaumaris

19ed Gorffennaf - Mi fydd Brian Jones yn hel pres tuag achos Yogi wrth aros noson yng Ngharchar Beaumaris. I noddi pres at yr elusen cawch afel ar Brian ar ebost:

brisey@btinternet.com

Three Peaks

Please have alook at the following link for information

http://www.web-d.biz/3peaks.htm

Cystadleuaeth Golf i Trust PA

Cystadleuaeth golf yn cael ei cynnal yn Gaerdydd ar Fehefin yr 14 ar gyfer elusen Trust PA. Am fwy o fanylion cliciwch yma, as am furflen gais cliciwch yma.

Mediaeval Banquet

Yng Ngastell Rhuthun am Mehefin 14 am mwy o fanylion cliciwch yma.

Marathon Llundain

Mae Ian Roberts (PC448), Swyddog yn Heddlu Gogledd Cymru wedi cofrestru i wneud y marathon yn Llundain, sydd i’w chynnal Ebrill 13ain 2008. Mae Ian yn garedig iawn wedi cytuno i redeg i roi cymorth I Apêl Bryan Davies.

Gobeithiwn y gwnaiff ffrindiau, chwaraewyr a chydweithwyr roi cefnogaeth i'r apêl drwy noddi Ian ar y marathon.

Os gwelwch yn dda a wnewch chi gefnogi’r apêl trwy roi cyfraniad neu argraffu’r ffurflen noddi ai yrru I Gareth Jones/Chris Redmayne. Neu os ydych chi yn weithiwr I Heddlu Gogledd Cymru fedrwch e-bostio Cyflogau Cyffredinol yn nodi’r swm yr ydych eisiau ei noddi, bydd y swm yma yn cael ei dynnu allan yn syth o’r cyflog. Atebwch erbyn Chwefror 4ydd ac fe gaiff ei fynnu o gyflog Fis Chwefror, bydd unrhyw ate bar ol Chwefor 4ydd yn cael ei dynnu o gyflog Fis Mawrth. A wnewch chi gynnwys eich rhif cyflogedig wrth ateb.

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen noddi

Taith noddedig ogwmpas Llyn Tegid Bala- 10 milltir

Cafodd £2619 i godi at yr apel, diolch yn fawr i bawb nath gymryd rhan.

Cor ‘Syniad Da’

Nos Sul, Tachwedd 25ain 2007. Dilwyn Morgan yn cyflwyno Cor ‘Syniad Da’ (Cor newydd o ardal Uwchaled) dan arweiniad Meinir Lynch gyda Alison Thomas yn cyfeilio, yng Nghapel Jeriwsalem, Cerrigydrudion 8.y.h. Tal mynediad £4 a £1 I blant Ysgol.

Taith yr Arfordir

Taith feicio noddedig o Landudno i Gaerdydd, cyrraedd Medi 14 cyn gem Rygbi Cymru ac Awstralia
- poster

Yn cael cheque gan s4c

Beicio noddedig o Lands End i John O'Groats
Bydd Dilwyn Morgan yn beicio taith hir o Lands End i John O'Groats. Fe allwch ddal i fynnu ar broses unai drwy'r wefan yma neu y 'Daily Post'.

Mae'r daith yn bwriadu cychwyn ar Ddydd Sul Awst 26ain o Lands End, ac fe gemerith ogwmpas 10 diwrnod iw gwblhau, a 2 dalwyn o Vaseline ir trip 1000 o filltiroedd. I lawrlwytho ffurfen noddi cliciwch yma.

Fedrwch chi hefyd ddilyn anyuriaethau Dilwyn yn y blogiau canlynol:
http://www.dilwyn-lejog4yog.blogspot.com/
http://www.blogforyogi.northwalesblogs.co.uk/

Naid barasiwt noddedig

27 Gorffennaf - Yn Whitchurch am 10am gan Lois Parry

Taith gerdded noddedig o amgylch Llyn Alwen

24 Mehefin - gan Adran Iau Clwb Rygbi'r Bala am 11.00am

Hoffai Glwb Rygbi Ieuenctid Y Bala ddiolch yn fawr iawn i'r oddeutu 170 o blant ac oedolion a fu'n cerdded 7 milltir o amgylch Llyn Alwen ar ddydd Sul 24 ain o Fehefin er mwyn codi arian at Gronfa Apel Bryan Davies. Diolch hefyd am yr holl gymorth a gafwyd yn paratoi am y daith a'r cynorthwywyr ar y diwrnod ac i'r holl fobol sydd wedi cyfrannu yn hael at yr apel drwy noddi'r plant i gyd.

Cafwyd taith eithriadol o dda ac yn sych ar yr rhan helaeth, a braf oedd gweld pawb yn mwynhau'r profiad ac yn falch o allu rhoi ychydig o'u hamser i'w ffrind Yogi.

Rydym yn amcangyfirf fod oddeutu £4000 wedi ei gasglu at yr Apel.

Clwb Pel Droed Bala Vs Dinas Bangor

4 Awst - Clwb pel droed Bala- poster

Gogledd Cymru v Llanymddyfri (Enillwyr Cwpan Konica 2006)

11 Awst - Yn y Bala. Mwy o fanylion i ddilyn.

Rally Clwb Modur Bala

23 Mehefin - Rally yn dechrau o Rhug, Cyfraniadau drwy bwced. Bron i £200 yn cael ei godi ar y noson, hwn yn caelei ddyblu gan Clwb Modur Bala.

Y Moniars

17 Awst- Yn tafarn y Lion Cerrigydrudion. BBQ a canu.

Gyrfa chwist Bala (Ella Williams)

1 Medi - Sports Pavilion Bala

Digwyddiadau Eraill

CLWB RYGBI HARLECH :- Barbiciw yng Nghlwb Golff Harlech nos Wener 29 MehefinRas gyfnewid noddedig o'r Bermo i'r Bala gan y chwaraewyr, ddydd Sadwrn 30 Mehefin
Ras falu ceir yn Harlech nos Fawrth 31 Gorffennaf am 6.00pm

Digwyddiadau i'w trefnu:-
Arwerthiant wyn (H.P. Roberts)
Treialon cwn defaid ym mis Medi (D.H. Roberts)

Diolch i Cymanfa Dosbarth Dinbych, Capel Saron wedi codi £500.00


Website designed & hosted by
Boyns Information Systems Ltd
  Cysylltwch:
email - mail@bryandavies.org.uk